ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
ประกาศคะแนนสอบ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 135
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 142,661
19 มีนาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
    
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
             
 บุคลากรศูนย์การเรียนรู้บ้านศิลป์ปัญจวิชช์
     
ดร.ณัฐฌา วีระวานิช    
มาดามกานต์    
(ผู้บริหาร)
การศึกษา

- ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาฝรั่งเศส) ม.ขอนแก่น
- ป.โท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ม.รังสิต
- ป.เอก สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ ม.นอร์ทกรุงเทพ
 
นายไพฑูรย์ ลิมปนารมย์
ครูไพฑูรย์

(ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และผู้สนับสนุนการศึกษา)
การศึกษา
-ป.ตรี การศึกษาบัณฑิต ชีววิทยา เคมี ม.ศรีนครรินทรวิโรฒ บางแสน
-หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน. (ปรอ.) ม.ธรรมศาสตร์
สอนวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
นายวัฒนสิทธิ์  วีระวานิช
พ่อปู  
 
(ฝ่ายงานบริหารและบุคลากร)
การศึกษา  
-ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ม.ขอนแก่น
-ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ม.รังสิต

สอนวิชา สังคมศึกษา
     
นางสาววัณณิตา ปานแดง  
ครูเบิ้ล
(ผู้จัดการทั่วไป)

การศึกษา

- ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
วิชาเอกภาษาตะวันตก(ภาษาฝรั่งเศส ม.ศิลปากร
ป.โท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาต่างประเทศ University of Metz-Paul Verlaine FRANCE    
สอนวิชา อังกฤษ/ฝรั่งเศส
นางสาวศุภมาศ ใจห้าว    
ครูเหมย    
(หัวหน้าฝ่ายวิชาการ)

การศึกษา

-ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
ม.แม่โจ้
-ป.โท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์)
ม.สงขลานครินทร์
สอนวิชา วิทยาศาสตร์

 
นายสุวิทย์ มีสุวรรณ    
ครูสุวิทย์    

การศึกษา

-ป.ตรี การศึกษาบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ)            
ม.ศรีนครรินทรวิโรฒ    
สอนวิชา ภาษาอังกฤษ
นางอัจฉรา เนาวนัติ    
ครูป้าอัจ   
 

การศึกษา  
-ป.ตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
สอนวิชา ภาษาไทย
นายอภิชาติ  เทพเมือง
ครูแดง
(ฝ่ายกิจกรรมเสริมการเรียนรู้)

การศึกษา

-ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย) ม.รามคำแหง
สอนวิชา ภาษาไทย
นายสาโรจน์ เรืองสุวรรณ    
ครูโรจน์  

การศึกษา  
-ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต)
สอนวิชา คณิตศาสตร์
นายภานุพงศ์ เพชรกูล    
ครูเบิร์ด   


การศึกษา
-ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป )
เกียรตินิยมอันดับ 1
ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
นายฐานิสรณ์ เลขทิพย์
ครูแอริน

การศึกษา

-ป.ตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ม.ศิลปากร
-ป.โท (การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ) ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สอนวิขา ภาษาอังกฤษ
   
นางสาวธิดารัตน์  คงทรัพย์
ครูปิ้ก

(ธุรการ และงานทะเบียนวัดผล)

การศึกษา
- ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นางสาวภัทรานิษฐ์  โยธาศิริ  
ครูต๊ะ   
 
(ครูดูแลนักเรียนและประชาสัมพันธ์)

การศึกษา  
-ป.ตรี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (ภาษารัสเซีย)  ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สอนวิชา อังกฤษ
นางสาวนุสรา  วรพุฒ
ครูนิว
(ครูดูแลนักเรียนและ)
   
นางสาวนุชรีย์ แก้วประสิทธิ์
ครูนุช 
(ครูดูแลนักเรียน)
คณะครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา
วิชาที่สอน สังคมศึกษา
   

 

Engine by MAKEWEBEASY