ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
ประกาศคะแนนสอบ
บทเรียนออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 289
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 966,224
4 สิงหาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 ประวัติ

 ประวัติศูนย์การเรียนรู้บ้านศิลป์ปัญจวิชช์
  

“ไม่ใช่แค่การสร้างองค์ความรู้ แต่เราสร้างอนาคตที่ดีให้กับคุณ”
 

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในอนาคตอันสดใสของน้องๆ ทุกคน
 

       ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมากด้วยประสบการณ์การสอน และการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนมามากกว่า 20 ปี จึงการันตีคุณภาพด้วยผลงานจากนักเรียนในรุ่นที่ผ่านมา

      ศูนย์การเรียนรู้บ้านศิลป์ปัญจวิชช์ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายน 2555 ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ณัฐฌา วีระวานิช (ชื่อเดิม กาญจนา วีระวานิช หรือมาดามกาญ)และคุณทัชช เรืองรัตน์ เพื่อนคู่หู ที่สนิทสนมกันมายาวนานกว่า 10 ปี ด้วยแนวคิดที่ต้องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง

      ถ้าถามว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้เด็กตัดสินใจเรียนกวดวิชานั้น ไม่ว่าผลสำรวจที่ไหนก็มักออกมาคล้ายกันว่า “เพื่อให้ได้เทคนิคในการสอบ”, “เพื่อให้ทำคะแนนในโรงเรียนได้ดีขึ้น”, “เพื่อเสริมความรู้ให้แน่นยิ่งขึ้น” และ “ช่วยในการสอบเข้าศึกษาต่อได้” แต่ ณ ที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคน ไม่เฉพาะทางด้านการเป็นสถาบันกวดวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเชิงลึก และพร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำข้อสอบแข่งขันเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอื่นๆอีก เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี กีฬา การจัดกิจกรรมค่ายต่างๆ หรือแม้แต่ศูนย์ฝึกอาชีพ  เป็นต้น


BSP ทำอะไร...
 

1. สถาบันกวดวิชา : ติวเข้มทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตามกระทรวงศึกษาธิการ พิเศษ คอร์สตะลุยข้อสอบ เพื่อเน้นตรงเป้าหมายของผู้เรียน

2. ศูนย์ภาษา : เปิดสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะทางการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า

3. ศูนย์อบรม : รับอบรมเทคนิคการสอนสำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน รับจัดอบรมภาวะผู้นำและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็ก ฯลฯ

4. ค่ายเรียนรู้ : จัดค่ายเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา ณ ประเทศอังกฤษ ในช่วงปิดภาคเรียน ค่ายวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการครบวงจรภายในอาคารและทีมครูเฉพาะทางสำหรับการจัดค่ายนอกสถานที่ ฯลฯ

5. แหล่งเรียนรู้ : รวมรวมข้อมูล ความรู้ ทั้งในรูปแบบหนังสือและบริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาไว้ภายในห้องสมุดสำหรับเยาวชน ที่เปิดกว้างในผู้ที่สนใจได้มาศึกษา ค้นคว้า ได้อย่างอิสระ โดยมีครูคอยให้คำแนะนำหากมีข้อสงสัย

6. ค่ายเสริมสร้างการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม :  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยพัฒนาตัวเด็กให้มีศักยภาพในการเรียนและการสอบแข่งขันนอกจากนี้นักเรียนต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น โดยมีทีมครูเป็นที่ปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิด 

 
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน

 

ปรัชญาของโรงเรียน
 

      ติดอาวุธความคิด เพิ่มประสิทธิภาพความรู้เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ
สู่มาตรฐานสากล

 


วิสัยทัศน์ (VISION)
 

       สร้างโอกาสทางการศึกษา  มุ่งมั่นพัฒนาความรู้  สู่ผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนคาดหวัง 
สนับสนุนสร้างพลังความคิดและจิตอาสา

 

พันธกิจ (MISSION)

 
  มุ่งมั่นในการดำเนินการสอนกวดวิชา ให้นักเรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมสู่ชุมชน โดย

          1. ให้การศึกษากับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนแต่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาดีพอ ได้ใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม
          2. เตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย  
          3. เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เตรียมความพร้อม ความมั่นใจในการที่จะสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
          4. ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนได้ใช้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
          5. เพิ่มเติมความรู้และทักษะ เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้เรียน
          6. ดำเนินการสอน แนะนำ และให้แนวคิดในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

 
เป้าหมายของโรงเรียน
 

            1. นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อได้ไม่ต่ำกว่า 70% ของจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนทั้งหมดในแต่ละคอร์ส
            2. จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาบี เอส พี เพิ่มขึ้น 10% ในแต่ละคอร์ส
 
           3. ครูร้อยละ 80 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้  
            4. ครูร้อยละ 100 ประพฤติตนเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 
           5. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 


Engine by MAKEWEBEASY