ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
ประกาศคะแนนสอบ
บทเรียนออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 320
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 966,255
4 สิงหาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
 รวมกิจกรรม


 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
          ในทุกๆ ปี BSP มีการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยปลูกฝังนักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นนอกเหนือจากการสอดแทรกคุณธรรมในห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและนักเรียนอีกด้วย

 
 BSP พบปะผู้ปกครอง
          BSP ได้ทำการวัดผล ประเมินผล  และประกาศผลการวัดผลให้นักเรียนทราบอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากจะมีการทำสัญญาใจแล้วโรงเรียนได้มีการโทรแจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับผลการเรียน พฤติกรรมในห้องเรียนและนักเรียนขาดเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและร่วมกันพัฒนานักเรียนในเวลาต่อไปอีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน การดูแลติดตามนักเรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมกันปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนในอนาคต 
 กิจกรรมไหว้ครู
      BSP มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญอย่างสม่ำเสมอ โดยนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างเช่น กิจกรรมงานวันไหว้ครู นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครุผู้มีพระคุณ โดยกิจกรรมทั้งหมดนักเรียนเป็นผู้จัดขึ้น 


 
 ค่ายผู้นำ
       BSP มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ฝึกให้เด็กได้กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ และกล้าแสดงออก รวมทั้งฝึกความเชื่อมั่นในตนเอง ให้นักเรียนเต็มเปี่ยมไปทั้งความรู้และการแสดงออกที่ถูกต้อง 


 
 ทดลองวิทยาศาสตร์
        BSP มีการจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศ อย่างเป็นระบบเพื่อให้บริการครูผู้สอน นักเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ทาง BSP มีกล้องจุลทรรศน์สำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อื่นๆให้นักเรียนทดลอง และมีการทดลองจริง 
 บรรยากาศภายใน BSP
          BSP ได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนจัดมุมพักผ่อนให้นักเรียนทุกคน โดยมีโทรทัศน์ไว้บริการให้นักเรียนพักผ่อน คลาย อีกทั้งยังจัดมุมหนังสือน่าอ่าน มีนิตยสารต่างๆ ไว้บริการให้นักเรียน หรือผู้ปกครองอ่านในขณะที่รอรับนักเรียน 
 
 กิจกรรมชักพระทอดผ้าป่า
          BSP มีการเข้าร่วมกิจกรรมงานชักพระทอดผ้าป่า เป็นงานที่โรงเรียนเข้าร่วมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในขณะที่โรงเรียนเตรียมงานชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ก็มักจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเสมอ เช่น การจัดพุ่มผ้าป่า ดังกล่าวชาวบ้านก็จะนำสิ่งของมาร่วมทำบุญ มาช่วยจัดสถานที่และมาร่วมงานด้วยเสมอ 


 
 งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ
  
BSP มีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการเข้าร่วมการจัดงานสุราษฎร์ธานีวิชาการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
        คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรกล่าวคำอาศิรวาท เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 โครงการ YES
          โครงการสอบชิงทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน YES เป็นโครงการที่ดีมากและนักเรียนให้ความสนใจกันเยอะมา มาลุ้นผลสอบกันต่อไป 

 

Engine by MAKEWEBEASY