ชื่อสมาชิก รหัสผ่าน ลืมรหัสผ่าน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิกใหม่ | ลืมรหัสผ่าน
ประกาศคะแนนสอบ
บทเรียนออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 723
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 619,153
26 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 

BSP

 

 
...ประกาศผลการประเมินก่อนเรียนคอร์สเทอม 2/2562...

(Exclusive Course 2019)ผลการประเมินก่อนเรียนคอร์สม.1  👜

ผลการประเมินก่อนเรียนคอร์สม.2 ^_^
 
 


++++++++++++++++++++++++
 
 หมายเหตุ :                   
 
- ช่องคะแนนที่คลุมดำ / 0 หมายถึง นักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้น
- ช่องคะแนนแถบสีเหลือง ตัวอักษรสีแดง หมายถึง คะแนนสอบสูงสุดในรายวิชานั้น                    
- อันดับจากคะแนนรวม 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
- ช่องคะแนนเป็น ขส หมายถึง นักเรียนขาดสอบ  สามารถขอสอบย้อนหลังได้ภายใน วันที่ 12 พ.ย. 2562
- สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือโทร : 0619626245,
077-273428       
                                                                     
                                                
 
 


 
 
 


 
 
เเจกเสื้อ BSP DEK DEE รุ่น 6/2560
[4 มกราคม 2561 15:47 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1102 คนคอร์สLAB ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ม.ต้น
[3 มกราคม 2561 20:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1972 คนกิจกรรมติดพุ่มหน้าบ้าน ตุลา 2560
[6 ตุลาคม 2560 14:35 น.]จำนวนผู้เข้าชม 1187 คนBSP CAMP OCTOBER 2017
[27 กันยายน 2560 19:10 น.]จำนวนผู้เข้าชม 963 คนประกาศคะแนนสอบโครงการ YES 2017
[7 กรกฎาคม 2560 16:45 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2388 คนView All
 

ติดต่อสอบถาม โทร:077-273428 หรือ 061-9626245

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียน

 
ปรัชญาของโรงเรียน
 

                                 ติดอาวุธความคิด        เพิ่มประสิทธิภาพความรู้
                              เชิดชูคุณธรรม     
 ก้าวนำวิชาการ        สู่มาตรฐานสากล

 
                            
วิสัยทัศน์ (VISION)
 

                           สร้างโอกาสทางการศึกษา          มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ 

              สู่ผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เรียนคาดหวัง                   สนับสนุนสร้างพลังความคิดและจิตอาสา

 

 พันธกิจ (MISSION)
 
 
  มุ่งมั่นในการดำเนินการสอนกวดวิชา ให้นักเรียนควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมสู่ชุมชน โดย

          1. ให้การศึกษากับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนแต่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาดีพอ ได้ใช้เป็นสถานที่ค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม
          2. เตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย 
          3. เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เตรียมความพร้อม ความมั่นใจในการที่จะสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย
          4. ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนได้ใช้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ
          5. เพิ่มเติมความรู้และทักษะ เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้เรียน
          6. ดำเนินการสอน แนะนำ และให้แนวคิดในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป

 
เป้าหมายของโรงเรียน
 

              1. นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อได้ไม่ต่ำกว่า 70% ของจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนทั้งหมดในแต่ละคอร์ส
            2. จำนวนนักเรียนที่สมัครเรียนกวดวิชากับโรงเรียนกวดวิชาบี เอส พี เพิ่มขึ้น 10% ในแต่ละคอร์ส
 
           3. ครูร้อยละ 80 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้  
            4. ครูร้อยละ 100 ประพฤติตนเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 
           5. ครูร้อยละ 80 มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 


 
 
Engine by MAKEWEBEASY